Tạo phong chào thi đua giữa các lớp và hướng tới hoạt động ngoại khoá vui vẻ, bổ ích, sáng tạo; tổ sinh - hoá - KTNN thực hiện cuộc thi chế biến lương thực thực phẩm trong dịp kỉ niệm 26/3. Cuộc thi đã đạt được mục đích đặt ra và kết thúc tốt đẹp.