BÁO CÁO CÔNG TÁC HSSV NĂM HỌC 2016-2017

 

 

Căn cứ công văn số 485/SGDĐT-CTHSSV ngày 03/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh về việc báo cáo công tác học sinh, sinh viên (HSSV)năm học 2016-2017; Trường THPT Hoàng Quốc Việt báo cáo cụ thể như sau: 

 1. Tổng hợp báo cáo về công tác HSSV (Theo file đính kèm)
 2. Những kết quả nổi trội trong công tác HSSV năm học 2016-2017
  • 2.1.Công tác tư tưởng – văn hóa

   Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giáo viên, cán bộ; Đề ra những nội dung phù hợp với đối tượng là HS THPT.

    Đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS” trong các giờ sinh hoạt lớp và ngoại khóa.

  • 2.2.Công tác quản lý HSSV

   Xây dựng màng lưới quản lý từ BGH tới khối chủ nhiệm, lớp chủ nhiệm, đội ngũ cán bộ lớp và phối hợp tốt với ĐTN để tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá khách quan, công bằng mọi hoạt động trên tinh thần công bằng và mang tính chất xây dựng.

   BGH, Đoàn TNCSHCM tổ chức tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội đến toàn thể CBGV, NV và HS toàn trường. Thành lập BCĐ Phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

   Hàng tháng đều đưa nội dung các cuộc vận động sinh hoạt trong chi bộ, hội đồng sư phạm, các cuộc họp đoàn thể, tổ chuyên môn và các tiết HĐNGLL.

   Điều tra cơ bản, nắm tình hình học sinh nhóm nguy cơ cao (học sinh lệch chuẩn về đạo đức, học sinh có hoàn cảnh éo le,…). Tiến hành rà soát các đối tượng học sinh nghi sử dụng ma tuý và có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

  • 2.3.Công tác thể dục thể thao – văn hóa văn nghệ

   Tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức học hát quan họ, dân vũ, thể dục nhịp điệu, thể dục giữa giờ và võ cổ truyền, thực hiện văn hóa xếp hàng trong các hoạt động tập thể,  hoạt động ngoại khóa giữa các lớp và các khối, …

   Nhiều thành tích đáng kể như giành chức vô địch giải bóng đá nam THPT giữa các trường trong TP Bắc Ninh.

  • 2.4.Công tác Y tế trường học

   Tình hình đóng BHYT của học sinh: Nhìn chung thực hiện nghiêm túc.

   Nhà trường sử dụng hệ thống nước sạch để chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

   Công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền thông về NS- VSMT trong nhà trường luôn được thực hiện nghiêm túc trong một số giờ chào cờ, ngoại khoá cũng như giờ sinh hoạt lớp.

   Về phía chính quyền địa phương: UBND phường Thị Cầu quan tâm đến vấn đề NS-VSMT, hàng năm tổ chức ra quân phối hợp với nhà trường làm công tác VSMT.

   Về phía nhà trường: có quan tâm và làm tốt công tác NS-VSMT.

 3. Công tác đảm bảo TT ATGT (tính đến hết tháng 4/2017)

 Số xe điện HS sử dụng đến trường: 408 xe

Phối hợp với Công an phường Thị Cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau mỗi buổi học tại khu vực ngoài cổng trường.

Thực hiện tổ chức tuyên truyền theo chủ đề với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sâu rộng thông qua hệ thống website của nhà trường, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giờ chào cờ, giờ sinh hoạt, cấp tài liệu ATGT cho tất cả GVCN, băng rôn và khẩu hiệu.

Tăng cường biện pháp ngăn chặn vi phạm qui chế, điều lệ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, trong đó tập trung đối với các hành vi có nguy cơ gây tai nạn: Vi phạm nồng độ cồn; đi sai phần đường làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe đạp điện; dừng đỗ xe trái quy định. Đối với những trường hợp học sinh vi phạm Luật GTĐB bị Công an thành phố xử lý thì nhà trường yêu cầu GVCN và tập thể lớp tổ chức họp xét kỷ luật hạ hạnh kiểm học sinh vi phạm.

Thống kê số vụ vi phạm các qui định về ATGT:

+ Năm học 2016-2017: 0

+ Số CBGV vi phạm: 0

+ Số vụ do Công an xử lý: 0

+ Số vụ do Ban ATGT của đơn vị xử lý: 0

4. Kết quả triển khai kế hoạch “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho học sinh, sinh viên Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”

         

          Triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trên các phương tiện truyền thông. Thực hiện công tác tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh đối với học sinh khối lớp 12 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục học sinh.

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật và các qui chế, qui định về giáo dục và đào tạo, góp phần hình thành thế hệ công dân hiểu, nắm vững và tự giác chấp hành pháp luật. Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực, các hành vi thiếu văn hóa trong học sinh; Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh; Chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm học.

 1. Về công tác chỉ đạo, công tác phối hợp, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị

Không có đề xuất kiến nghị

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT- Phòng CTHSSV (báo cáo);

- Hiệu trưởng (báo cáo);

- Dán thông báo;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cảnh Dương

 

Tác giả: Ban CNTT