Đồng chí Nguyễn Thị Dung dạy Vật lý bằng Tiếng Anh tại lớp 11A1